สำนักงานเขตบางคอแหลม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา

 6 ก.ค 2562    864 ครั้ง

สำนักงานเขตบางคอแหลม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานขับรถยนต์ (ฝ่ายปกครอง) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานขับรถยนต์ (ฝ่ายโยธา) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานทั่วไป (โยธา) จำนวน 1อัตรา เงินเดือน 8,640บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1อัตรา เงินเดือน 8,640บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) จำนวน  1 อัตรา เงินเดือน 9,400บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
6. พนักงานทั่วไป (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ) จำนวน 1อัตรา เงินเดือน 8,640บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
7. พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน 8,640บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
8. พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 8,640บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
9. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) จำนวน  1 อัตรา เงินเดือน 9,400บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) จำนวน  1 อัตรา เงินเดือน 9,400บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) จำนวน  1 อัตรา เงินเดือน 9,400บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางคอแหลม ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2291-0282 ต่อ 5909

ประกาศรับสมัคร