สำนักงานเขตบางกะปิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

 3 ก.พ 2562    2,664 ครั้ง

สำนักงานเขตบางกะปิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 8,690 บาท
2. พนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 8,690 บาท
3. พนักงานทั่วไป(ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 8,690 บาท
4. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 5 อัตรา  เงินเดือน 9,400บาท
5. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) ส1 จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400บาท
6. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) ส1 จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400บาท
อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าครองชีพ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางกะปิ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 2377 5494 ต่อ 5759

ประกาศรับสมัคร