สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

 27 พ.ย 2561    2,959 ครั้ง

สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: (สอบถาม)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในวัน เวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2241 4504 ต่อ 5438

ประกาศรับสมัคร