สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 58 อัตรา

 30 ม.ค 2562    3,272 ครั้ง

สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ 1 จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 8,640 บาท
2. นายท่า ส 1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,640 บาท
3. พนักงานทั่วไป (กวาด) บ 1 จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 8,640 บาท
4. พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ 1 จำนวน 32 อัตรา เงินเดือน 8,640 บาท
5. พนักงานทั่วไป (เก็บขยะริมทางรถไฟ) บ 1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,640 บาท
6. คนสวน บ 1 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 8,640 บาท
7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส 1 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
8. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) ส 1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าครองชีพ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตดุสิต ตั้งแต่วันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2241-3334 ต่อ 5408

ประกาศรับสมัคร