สำนักงานเขตดินแดง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา

 4 มิ.ย 2562    2,799 ครั้ง

สำนักงานเขตดินแดง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานทั่วไป (โยธา) บ.1  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานทั่วไป (กวาด) บ.1  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3.  พนักงานทั่วไป (เก็บขยะมูลฝอย) บ.1  จำนวน 20 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตักหน้า-ขุดหลัง) ส.1  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. พนักงานสวนสาธารณะ บ.1  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2245-2658 ต่อ 5358

ประกาศรับสมัคร