สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

 15 พ.ค 2561    7,766 ครั้ง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC)
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ งานกราฟิก และสามารถใช้งานโปรแกรมการออกแบบได้เป็นอย่างดี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5697-0240 หรือ 0-5697-0102

ประกาศรับสมัคร