สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

 16 พ.ค 2561    14,039 ครั้ง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท (วุฒิไมต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่า)
2. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท (วุฒิไมต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่า)
3. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 8000 บาท (วุฒิไมต่ำกว่า ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า มีใบขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ โทร.074-311511,074-442662

ประกาศรับสมัคร