สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายฯ

 8 เม.ย 2562    2,888 ครั้ง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-26 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-26 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร