สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

 8 พ.ย 2561    3,000 ครั้ง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งได้ศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.056-222231

ประกาศรับสมัคร