สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 31 ต.ค 2561    3,809 ครั้ง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.077-511601 ต่อ 18

ประกาศรับสมัคร