สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา

 30 พ.ย 2561    13,760 ครั้ง

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 21 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 24 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขวิชานิติศาสตร์
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สำนักงานอัยการสูงสุด ระดับปริญญาตรี

2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขวิาชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สำนักงานอัยการสูงสุด ระดับปริญญาตรี

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 21 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร