สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ เชียงราย รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 6 ก.ค 2562    1,222 ครั้ง

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ เชียงราย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
- มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างต่ำ มีความรู้ความสามารถในการ ขับรถยนต์เป็นอย่างดี
- ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม, วัณโรคในระยะอันตราย และโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่เสพสิ่งเสพติด ตลอดจนไม่มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- กรณีเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เลขที่ 510/1 ถนนรัตนาเขต ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ  โทร. 053-71901

ประกาศรับสมัคร