สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ

 4 ม.ค 2562    7,580 ครั้ง

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-4221-9630

ประกาศรับสมัคร