สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

 7 ก.พ 2562    4,229 ครั้ง

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7622-2080 หรือ0-7622-2081

ประกาศรับสมัคร