สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 รับสมัครนักวิชาการมาตรฐานสินค้า

 1 มี.ค 2562    2,043 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาทางศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และสถาปัตยกรรม(ด้านศิลปกรรมทั่วไป) ทางอุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางประยุกต์ศิลป์ศึกษา ทางช่างอุตสาหกรรมแขนงเทคนิค
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร