สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครลูกจ้าง 34 อัตรา

 9 ส.ค 2562    17,766 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครลูกจ้าง 34 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง
1. ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
- ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาการเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์หรืออื่นๆ
- ประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป ด้านสถาบันการเงิน ด้านบริหารธุรกิจ บริหารโครงการ งานบริการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
- ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาการเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์หรืออื่นๆ
- ประสบการณ์การทำงาน 3-10 ปี ด้านสถาบันการเงิน ด้านบริหารธุรกิจ บริหารโครงการ งานบริการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ว่างครั้งแรก จำนวน 23 อัตรา
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดลำพูน
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดพะเยา
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดร้อยเอ็ด
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดยโสธร
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดสตูล
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดกระบี่
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดตรัง
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดพัทลุง
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดลพบุรี
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดระยอง
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดสุรินทร์
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดกาญจนบุรี
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
- ปริญญาตรี ขึ้นไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จำนวน 11 อัตรา
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดระนอง
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดระยอง
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดนครพนม
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดอ่างทอง

สมัครออนไลน์ หรือสมัครทาง E-mail ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 สิงหาคม 2562 (เลือกจังหวัดได้)

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร