สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 5 พ.ย 2561    5,608 ครั้ง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
2. หรือ วุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นและมีประสบการณ์การทำงานทางด้านห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมมาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5422-7201

ประกาศรับสมัคร