สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 7 มี.ค 2562    5,136 ครั้ง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7621-9329

ประกาศรับสมัคร