สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

 12 ม.ค 2561    3,465 ครั้ง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
- วุฒิปริยญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี เคมีประยุกต์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการ
2. พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา
- วุฒิม.3 หรือสูงกว่า
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) ตั้งแต่วันที่ 9-17 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4324-6772


ประกาศรับสมัคร