สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

 16 เม.ย 2561    7,960 ครั้ง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17-20 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

1. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการภาคใต้โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี หรือสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี หรือสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

อัตราค่าจ้าง: 15,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17-20 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5321-8032 ถึง 4

ประกาศรับสมัคร