สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

 6 พ.ค 2562    3,151 ครั้ง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร