สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 4 เม.ย 2562    4,781 ครั้ง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 1 อัตรา เงินเดือน: 18000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาทางศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และสถาปัตยกรรม(ด้านศิลปกรรมทั่วไป) ทางอุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางประยุกต์ศิลป์ศึกษา ทางช่างอุตสาหกรรมแขนงเทคนิค

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- วุฒิปวส. สาขาบัญชี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 10-19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-7641-5016

ประกาศรับสมัคร