สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

 13 มี.ค 2561    3,283 ครั้ง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-20 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือ ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 14-20 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร