สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 10 ก.ค 2561    7,062 ครั้ง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสรรพากร 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,400 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร