สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 4 มิ.ย 2562    4,614 ครั้ง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2562
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

2. พนักงานสรรพากร 1 อัตรา เงินเดือน: 11,400 บาท รวมค่าครองชีพ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2562
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปวช.ทุกสาขา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4451-4715 หรือ 0-4451-4716

ประกาศรับสมัคร