สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร

 8 ส.ค 2562    1,461 ครั้ง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสรรพากร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,400 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา (ไม่รับวุฒิม.6)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง ตั้งแต่วันที่ 13-30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร