สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 31 ก.ค 2562    2,196 ครั้ง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสรรพากร จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ไม่รับวุฒิม.6)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร