สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

 9 พ.ค 2562    3,509 ครั้ง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 2 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ

2. พนักงานสรรพากร 2 อัตรา เงินเดือน: 11,400 บาท รวมค่าครองชีพ
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.ทุกสาขา (ไม่รับวุฒิม.6)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ตั้งแต่วันที่ 13-31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร