สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

 1 เม.ย 2562    8,555 ครั้ง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 2 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

2. พนักงานสรรพากร 1 อัตรา เงินเดือน: 11,400 บาท รวมค่าครองชีพ
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปวช.ทุกสาขา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1-25 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร