สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

 5 ม.ค 2562    3,628 ครั้ง

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม 2  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เลขที่ 104/80 ถนนประชาอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.055 - 258221

ประกาศรับสมัคร