สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

 8 มี.ค 2562    3,271 ครั้ง

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 (ชลบุรี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-20 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์  สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสต์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 2 ชั้น 1 เลขที่ 115 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-20 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 038-783 511 ต่อ 134

ประกาศรับสมัคร