สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

 8 พ.ย 2561    4,776 ครั้ง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักตรวจสอบภาษี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาทางการบัญชี  ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7727-2225 ต่อ 201

ประกาศรับสมัคร