สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 13 มี.ค 2562    5,886 ครั้ง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าพนักงานสรรพสามิต 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเมือง
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พณิชยการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
-  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.  เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พณิชยการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน
-  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน

อัตราเงินเดือน: 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7727-2225 ต่อ 200

ประกาศรับสมัคร