สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

 10 ม.ค 2562    2,931 ครั้ง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักตรวจสอบภาษี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาทางการบัญชี  ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.054-431513

ประกาศรับสมัคร