สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต

 12 พ.ค 2562    2,221 ครั้ง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสรรพสามิต 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11400 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตร (ปวช.) ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3261-1334

ประกาศรับสมัคร