สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 6 มิ.ย 2562    1,727 ครั้ง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
2. นิติกร  1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
3. เจ้าพนักงานสรรพสามิต 1 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4-21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2675-7494

ประกาศรับสมัคร