สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

 5 ก.พ 2562    1,649 ครั้ง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ซอยบรมราชชนนี39 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร