สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฎิบัติงาน

 11 ต.ค 2561    4,915 ครั้ง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฎิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานปฎิบัติงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 17060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร