สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 2 มี.ค 2562    4,941 ครั้ง

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ) 1 อัตรา เงินเดือน: 15000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
2. เจ้าหน้าที่สถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท (ปวช.ทุกสาขา)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2562เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-7727-2580

ประกาศรับสมัคร