สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

 9 เม.ย 2562    3,479 ครั้ง

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-24 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา เงินเดือน: 15000 บาท
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

2. เจ้าหน้าที่สถิติ 2 อัตรา เงินเดือน: 10000 บาท รวมค่าครองชีพ
-  วุฒิปวช.ทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 3 อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 10-24 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2323-2110

ประกาศรับสมัคร