สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

 9 ส.ค 2562    7,882 ครั้ง

สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน: 9,400 บาท เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ

2. ศุภการักษ์ 2 อัตรา เงินเดือน: 9,400 บาท เพื่อปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรแม่สาย
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20-30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร