สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

 26 พ.ย 2561    4,303 ครั้ง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 15000 บาท
2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561
 ในวันและเวลาราชการ โทร.074-772165

ประกาศรับสมัคร