สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

 28 ต.ค 2561    3,811 ครั้ง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ด้านคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร