สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา

 4 มี.ค 2562    7,192 ครั้ง

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม
ชื่อตำแหน่ง: นักจิตวิทยาปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก

เปิดรับสมัครสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร