สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา

 7 ม.ค 2562    2,240 ครั้ง

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา  เงินเดือน: 19,950 บาท
- ปฏิบัติงานสำนักกิจการคดี/ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยชั่วคราวฯ กรุงเทพ
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7-11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร