สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 14 อัตรา

 5 ก.ค 2562    4,117 ครั้ง

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-15 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน: 19,950 บาท
2. นิติกร 5 อัตรา เงินเดือน: 19,950 บาท
3. นักประชาสัมพันธ์  2 อัตรา เงินเดือน: 19,950 บาท
4. วิศวกรเครื่องกล 2 อัตรา เงินเดือน: 19,950 บาท
5. เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา เงินเดือน: 14,070 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 4-15 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร