สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา

 10 ก.ค 2562    31,932 ครั้ง

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง และ
- เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร