สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา

 1 ก.พ 2562    12,619 ครั้ง

สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง
1. นายช่างโยธา 1 อัตรา
2. นายช่างคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
3. เลขานุการประจำองค์คณะ 2 อัตรา
4. บรรณารักษ์ 1 อัตรา
5. พนักงานธุรการ 2 อัตรา
6. พนักงานเดินหมาย 1 อัตรา
7. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี โทร.0-3543-2333 ต่อ 2333 หรือ 2203

ประกาศรับสมัคร