สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครอาสาสมัครวัฒนธรรม

 15 เม.ย 2561    7,415 ครั้ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งอาสาสมัครวัฒนธรรม วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา
ชื่อตำแหน่ง: อาสาสมัครวัฒนธรรม (อสว.)
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ ได้แก่ วัฒนธรรมศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม ครุศาสตร์ บริหารการศึกษา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561 และกำหนดสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-705089