สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รับสมัครพนักงานเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

 13 ก.พ 2561    1,409 ครั้ง

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รับสมัครพนักงานเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
1. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านภาษาอังกฤษ
2. นิติกร 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ ส่วนอำนายการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อาคารศาลาวชิราวุธ ชั้น 3 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร